About Us

Registry GRs

 
Sr. No. GR No. Date

Subject

1

પરચ​/૧૦૨૦૧૯/પરિપત્ર​/રજીસ્ટ્રી

 

૦૭/૦૧/૨૦૧૯

કાયદા વિભાગની રજીસ્ટ્રી શાખામાં આવતી ફાઇલો/ટપાલો બાબતે સૂચના.

2

પરચ​/૧૦૨૦૧૯/પરિપત્ર​/રજીસ્ટ્રી

 

૨૨/૦૧/૨૦૧૯

કાયદા વિભાગની રજીસ્ટ્રી શાખામાં આવતી ફાઇલો/ટપાલો બાબતે સૂચના

3

પરચ​/૧૦૨૦૧૯/૧૫૪૬૫/રજીસ્ટ્રી

 

૦૬/૦૭/૨૦૧૯

સ્ટેશનરી સંબંધિત સૂચના

4

પરચ​/૧૦૨૦૧૯/૧૫૪૬૫/રજીસ્ટ્રી

 

૧૭/૦૭/૨૦૧૯

ફર્નિચર તથા આઇ.ટી. સંબંધિત કામગીરી કરાવવા અંગેની સૂચના

5

પરચ​/૧૦૨૦૧૯/૧૧૪૭૧/રજીસ્ટ્રી

 

૨૪/૦૬/૨૦૧૯

વિભાગના બિન ઉપયોગી માલસામાન/ ચીજવસ્તુઓના નિકાલ કરવા માટે સમિતી ની રચના કરવા બાબત

6

પરચ​/૧૦૨૦૧૯/૧૧૪૭૧/રજીસ્ટ્રી

 

૨૪/૦૭/૨૦૧૯

શાખા/ચેમ્બરમાં પડી રહેલ બિન ઉપયોગી સામાનનો નિકાલ કરવા/જૂના રેકર્ડનુ વર્ગીકરણ કરી નિકાલ કરવા બાબત

 
Quick Links